19-03-2020 Manitou stärker sin gröna profil på MRT-serien

Bi-Energy finns nu som tillval på Manitou MRT P+ teleskopslastare.

Lösningen gör det möjligt att använda el som driftkälla när maskinen står stabilt på stödbenen. Manövreringarna mellan arbetsplatserna görs med hjälp av dieselmotorn, men när maskinen står på plats, tillkopplas 380 volt med hjälp av en 10 meter lång kabel.

Manitou har fått ytterligare ett ben att stå på när det gäller miljövänliga maskiner.

Med Bi-Energy erbjuder Manitou en lösning som gör att maskinen kan arbeta på ren el-drift istället för med den traditionella dieselmotorn, när den står stabilt på stödbenen. I praktiken betyder det farväl till motorljud samt utsläpp.

-Konkret är Bi-Energy en enhet som kan flyttas mellan maskinerna. Om du har flera Manitout MRT P+ som är fabriksförberedda för systemet kan du applicera det på den som har mest behov av det, till exempel en maskin som ska arbeta i en miljö där det finns begränsningar för utsläpp eller ljudnivå. Alla funktionerna maskinen har på dieseldrift finns kvar, men du får en lägre driftskostnad med eldrift, förklarar Anker Lemvig, Business Manager hos Scantruck AB.

Med Bi-Energy kan vi erbjuda en lösning till kunder som har krav på så miljövänliga maskiner som möjligt, men finns det inte möjlighet att köra dem på el så fungerar de fortfarande på dieseldrift. Det är vår bestämda uppfattning att det finns en stark efterfrågan på miljövänliga maskiner på marknaden, så nyheten ligger helt rätt i tiden, avslutar Anker Lemvig.

 

Fördelar med Bi-Energy

-Inga partikelutsläpp från avgaserna
-Samma enhet kan flyttas mellan maskinerna förutsatt att de är förbereda för det.
-Maskinen går i automatiskt standby läge då maskinen stått still mer än 5 minuter utan att tappa trycket, samt startar igen när arbetet påbörjas.
-Maskinen lämpar sig väl för arbete i miljözoner samt inomhus.
-Låg ljudnivå
-Maskinen har samma egenskaper som en rent dieseldriven maskin.
-Systemet identifieras automatiskt på maskinen när det installeras
-Alla inställningar och information finns tillgängliga via display på framsidan av enheten.

 

Med Bi-Energy kan teleskopslastaren arbeta på ren el, när den står stabilt på stödbenen.
Med Bi-Energy kan teleskopslastaren arbeta på ren el, när den står stabilt på stödbenen.
Låg ljudnivå och inga utsläpp är den stora fördelen med Bi-Energy på Manitou MRT P+.
Låg ljudnivå och inga utsläpp är den stora fördelen med Bi-Energy på Manitou MRT P+.
Tillbaka