08-12-2022 Osäker konjunktur ställer krav på finansieringslösningar

Nu är det viktigare än någonsin att välja en flexibel finsieringslösning när man ska investera i ny utrustning

Krig i Europa och hög inflation har stort inflytande på den ekonomiska konjunkturen i samhället, och maskinbranschen är inget undantag. Därför är det som entreprenör svårt att veta både när man ska köpa nya maskiner, och vilket ekonomiskt upplägg som är gynnsammast.

Maskinmarknaden har alltid efterfrågat flexibla finansieringslösningar, och den aktuella situationen i omvärlden har inte minskat behovet. Tvärtom. Scantruck AB upplever just nu fler förfrågningar på olika finansieringslösningar än tidigare.

- Det har blivit svårare att förutspå hur konjunkturen kommer att utveckla sig. Det är besvärligt att sia om framtiden mer än sex månader framåt i tiden, och därför kan det vara en fördel med en flexibel finansieringslösning, säger Peter Claesson som arbetar som marknadschef på Scantruck AB

 

Kundanpassade erbjudanden

Som mångårig importör och återförsäljare av ett brett program av maskiner till entreprenörer, byggbranschen, industrin och lantbruket, är Scantruck AB väletablerade i branschen. De har tidigare erfarenhet av de stora konjunktursvängningar som kan råda i maskinbranschen, och kan därför erbjuda olika finansieringslösningar vars flexibilitet gynnar kunderna.

- På grund av den osäkerhet som råder så är det fler som önskar en så trygg lösning som möjligt. Företagen efterfrågar en skräddarsydd lösning baserad på deras företags likviditet, och en sådan lösning går att få hos Scantruck Finans, säger Peter Claesson.

Som företagare är det viktigt att kunna både skala upp och ned sin maskinpark i takt med att behoven förändras, samtidigt som det gäller att alltid ha tillgång till de maskiner man behöver för att lösa uppdraget. När behoven ändrar sig stället det krav på finansieringslösningarna, och hos Scantruck Finans är man inte låst.

- Vi kan erbjuda det de behöver. Utöver traditionell finansiering så erbjuder Scantruck Finans också flexibla finansieringslösningar från tre månaders löptid, och avtalen går att ändra i längs vägen. Vid köp av en ny maskin startar kunderna oftast med en skräddarsydd lösning, men sedan brukar det längs vägen ändras till fast ett leasingavtal. En fördel med det här upplägget är att det ger kunden god möjlighet att verkligen testa maskinen. Det går även att komma ur ett befintligt avtal och ändra till en annan lösning om förutsättningarna förändras, förklarar Peter Claesson.

Maskinköpare vars uppgifter är säsongsbetonade kan till exempel teckna ett avtal anpassat för dem, där de betalar av mer under högsäsongen och mindre under lågsäsongen när de har mindre intäkter på maskinen. Upplägget kan till exempel innehålla en årlig förmån och löpande räntor.

 

Transparenta avtal

Scantruck Finans erbjuder många olika former av maskinfinansiering, och tack vare deras långa återförsäljarerfarenhet har deras medarbetare en stor kunskap både när det gäller nya och begagnade maskiner. Det ökar sannolikheten för att kunna hitta både rätt maskin och rätt finansieringsform.

- Oavsett vem kunden är, så är vi redo att ge råd och vägledning. Vår utgångspunkt är alltid den enskilda kundens behov, och det finns aldrig några dolda avgifter eller kostnader när vi ska finansiera en affär, understryker Peter Claesson.

 

Det har blivit svårare att förutse hur konjunkturen kommer att utvecklas. Det är svårt att sia längre än sex månader framåt i tiden, och därför kan det vara en fördel med en flexibel finansieringslösning, säger Peter Claesson är marknadschef på Scantruck AB.
Det har blivit svårare att förutse hur konjunkturen kommer att utvecklas. Det är svårt att sia längre än sex månader framåt i tiden, och därför kan det vara en fördel med en flexibel finansieringslösning, säger Peter Claesson är marknadschef på Scantruck AB.
Scantruck Finans erbjuder många olika former av finansieringslösningar för maskiner. Ett resultat av deras långa återförsäljarerfarenhet med olika maskinmärken, bland annat Manitou, är att deras medarbetare har en stor kunskap och kan leverera både nya och begagnade maskiner.
Scantruck Finans erbjuder många olika former av finansieringslösningar för maskiner. Ett resultat av deras långa återförsäljarerfarenhet med olika maskinmärken, bland annat Manitou, är att deras medarbetare har en stor kunskap och kan leverera både nya och begagnade maskiner.
Tillbaka