15-08-2022 Säkerheten har blivit en konkurrensparameter

Teknikchef Eskild Jensen hos Scantruck upplever att säkerheten har utvecklats från att vara en nödvändighet till något som entreprenörer och hantverkare lägger ett starkt fokus på.

När hantverkare och entreprenörer ska köpa maskiner och annan ny utrustning till sin verksamhet så finns det naturligtvis ett fokus på kvalitet, användbarhet, driftsäkerhet och pris. Fast säkerheten har fått ett lika stort fokus som de övriga.

Det säger Eskild Jensen. Han är teknikchef hos Scantruck A/S som är Danmarks största leverantör av byggutrustning, teleskoplastare och kranar – och har under sina 40 år i branschen upplevt att säkerheten blivit en konkurrensparameter både bland leverantörer av byggmaskiner och de enskilda verksamheterna.

- Det har skett en attitydförändring under årens lopp. Jag känner inga hantverkare som inte går efter säkerhet.

De vill gärna se till att medarbetarna är lika fräscha när de lämnar jobbet som när de anländer och för detta har utrustningen en stor betydelse.

Därför upplever vi väldigt ofta att det ställs många frågor om säkerhet, myndighetsgodkännanden och sådant, säger Eskild Jensen.

Teknikchefen påpekar att det även affärsmässigt ger mening med ett fokus på medarbetarnas hälsa.

- Generellt kan man se att verksamheter som kör med hög säkerhet och fokuserar på att uppfylla alla lagkrav är de som presterar bäst.

 

Säkerhet är många saker

Den tekniska utvecklingen och det ökade säkerhetsfokuset följer varandra hand i hand. Liftar ökar i popularitet och kan i stor utsträckning ersätta byggnadsställningar vid mindre uppgifter. Och även om det kan vara mer flexibelt att arbete på en byggnadsställning så tillkommer det ständigt nya möjligheter som balanserar ut skillnaderna.

- Ett stort problem med liftar har varit att man inte kan lämna dem. Fast vi introducerade nyligen en lift med ”latchway fall protection” som ser till att man kan lämna korgen medan den är fastkrokad. Den introducerades eftersom efterfrågan var enorm. Detta är mycket praktiskt om man exempelvis ska lösa mindre uppgifter på ett tak, säger Eskild Jensen.

Han pekar också på möjligheten för frontöppning på liftkorgen så man kan ta bort och placera ut takplattor – och bättre lösningar för tunga lyft som traditionellt har varit ett av de stora säkerhetsproblemen på byggplatser.

- För ett antal år sedan lanserade vi liftkorg med vakuumaggregat för att man skulle kunna montera fönster och glas utan att behöva lyfta fönstren. Därutöver ser vi att skottkärran har till stor del försvunnit från byggplatserna till förmån för teleskoplastare och användningen av kranar har också ökat eftersom de har blivit mer flexibla, säger han.

Ett av de senaste fokusområdena är tryckkabiner i byggmaskiner för att svampsporer, damm och annat obehag inte ska tränga in hos föraren.

 

Besiktning

Det ökade fokuset på säkerheten på byggplatser ställer naturligtvis krav på en verksamhet som Scantruck.

- Vi följer lagstiftningen och utvecklingen inom området och är medlemmar av olika kontrollsystem. Vi upplever ofta att verksamheter kontaktar oss för att ställa frågor om exempelvis certifieringar. Det betyder mycket för verksamheterna, säger Eskild Jensen.

-  Tidigare köpte man en hjullastare och körde den tills den inte klarade mer. Utan att någonsin ta en titt på säkerheten. Men idag ser de flesta kunder besiktningen som en förnuftig lösning i linje med den periodiska besiktningen för bilar, säger teknikchefen.

 

Denna artikel är skriven av den danska tidning Bygge & Anlægsavisen – se den danska versionen av artikeln här.

 

Eskild Jensen har varit aktiv inom branschen i 40 år och har under den tiden upplevt ett ständigt ökande säkerhetsfokus bland hantverkare och entreprenörer.
Eskild Jensen har varit aktiv inom branschen i 40 år och har under den tiden upplevt ett ständigt ökande säkerhetsfokus bland hantverkare och entreprenörer.
Latchway fall protection
Latchway fall protection
Tillbaka