06-03-2017 Scantruck slår alla andra Manitou-återförsäljare

Hämtar flest maskiner av alla hos den franska producenten

Franska Manitou är världsledande när det gäller teleskoplastare, och fransmännens förhandlare, Scantruck, är överst i hierarkiet när det gäller att hiva maskiner ut från fabriken. Den danska importören och återförsäljaren, som också har återförsäljarrätten på den svenska marknaden, har precis hedrat för att ha köpt mera än 700 maskiner i 2016.

”Det gör oss till den Manitou-återförsäljare i världen som har köpt flest maskiner. Förutom att den fina plaketten så ger det oss en helt unik placering i Manitous återförsäljarnätverk med möjlighet för att påverka utvecklingen av maskinerna och dessutom säkra förnuftiga inköpspriser som naturligtvis gagnar våra kunder”, säger direktör Bo Sundroos.

”1.450 Manitou-maskiner har sålts i Norden och baltstaterna under 2016, och här står Scantruck altså själv för nästan halvdelen. Det är huvudsakligen fråga om teleskoplastare men och några liftar och truckar”, säger produktchef Claus Bjerregaard. Tillsammans med direktör Bo Sundroos och Scantrucks Business Manager för Sverige, Anker Lemvig, mottog han priset på ett säljaremöte för Manitou Nordics.

 

Tre Scantruck-folk som är populära på Manitou-huvudkontoret i Frankrike. I mitten direktör Bo Sundroos med plaketten som visar att Scantruck har köpt fler än 700 maskiner. Till vänster produktchef Claus Bjerregaard och till höger Business Manager för Sverige Anker Lemvig.
Tillbaka