24-11-2022 Scantruck tar över agenturen för Geismar och stärker sin portfölj mot järnvägen

Från och med 1 november 2022 tar Scantruck över verksamheten hos LLT Railparts AB som arbetat med Geismars sortiment för installation, underhåll och kontroll på järnvägen. Scantruck tar över agenturen i Sverige för Geismar, och blir samtidigt återförsäljare för produkterna i Norge och Finland. Från 1 januari 2023 blir Scantruck även generalagent för Geismar i Danmark.

- Det här är ett intressant tillskott i vårt produktsortiment som ger oss ett mer renodlat erbjudande till våra järnvägskunder, säger Peter Claesson som arbetar som marknadschef på Scantruck AB.

Geismar är ett franskt företag som specialiserat sig på produkter för installation, underhåll och kontroll inom järnvägen. Alla produkter som säljs på den europeiska marknaden tillverkas också i Europa. Fram till och med 1 november 2022 var det LLT Railparts AB som sålde dem.

I samband med övertagandet av Geismar anställs Pär-Arne Lundqvist och Erik Lundqvist vilka har arbetat länge med försäljning av järnvägsprodukter.

- Det är en styrka för oss att komma in i Scantrucks stora organisation. Med deras väl utbyggda nät av både försäljning och service så kommer vi både närmare kunderna och kan erbjuda ett komplett utbud inom järnväg. Med Scantruck kan Geismar växa och bli ett naturligt val av produkter inom Norden, förklarar Pär-Arne Lundqvist, ny produktchef på Scantruck för Geismars sortiment.

Geismar har ett brett sortiment av verktyg och maskiner för järnvägsarbete, fokus kommer initialt att ligga på deras handhållna utrustning. De har bland annat kommit väldigt långt med batteridrivna produkter. Activion är till exempel ett innovativt koncept där du kan använda samma batteri till alla dina olika maskiner. För dem som önskar finns även traditionella bensindrivna alternativ.

Från Scantrucks synvinkel ser marknadschefen Peter Claesson en mängd positiva effekter i och med att de får tillgång till Geismars sortiment. Han gläds dessutom åt att de lyckats anställa Pär-Arne och Erik i samband med övertagandet.

”Järnvägen i Sverige är i behov av både utbyggnationer och upprustning av det befintliga nätet. Det är en viktig komponent för att viktiga transporter ska kunna ske på ett både smidigt och miljövänligt sätt och ligger helt rätt i tiden. Geismars produkter innebär att vi kan bli en mer komplett leverantör mot våra kunder och bättre matcha deras behov. De kompletterar Platform Basket som vi redan säljer som har ett vasst sortiment av liftar speciellt konstruerade för spårarbete. Tack vare att Pär-Arne och Erik kommer att fortsätta att arbeta som anställda hos Scantruck så startar vi med en väldigt hög kompetensnivå, vilket naturligtvis är oerhört värdefullt”, avslutar Peter Claesson.

 

För mer information besök gärna Geismars hemsida

 

Fr. v. Peter Claesson marknadschef på Scantruck flankerad av Pär-Arne Lundqvist och Erik Lundqvist
Fr. v. Peter Claesson marknadschef på Scantruck flankerad av Pär-Arne Lundqvist och Erik Lundqvist
Pär-Arne Lundqvist bekantar sig med den batteridrivna Platform Basket RR9-Tab-200 som är en del av Scantrucks befintliga sortiment konstruerat för spårarbeten.
Pär-Arne Lundqvist bekantar sig med den batteridrivna Platform Basket RR9-Tab-200 som är en del av Scantrucks befintliga sortiment konstruerat för spårarbeten.
Activion är Geismars innovativa koncept för batteridrivna produkter. En av fördelarna är att du kan använda samma batteri till en mängd olika applikationer.
Activion är Geismars innovativa koncept för batteridrivna produkter. En av fördelarna är att du kan använda samma batteri till en mängd olika applikationer.
Erik Lundqvist framför en del av Geismars fina utbud av handhållen utrustningen för järnvägsarbete. Sedan 1 november så har Scantruck AB agenturen för dem i Sverige.
Erik Lundqvist framför en del av Geismars fina utbud av handhållen utrustningen för järnvägsarbete. Sedan 1 november så har Scantruck AB agenturen för dem i Sverige.
Tillbaka