12-01-2021 SENNEBOGEN 120 t teleskopisk bandkran är den enda kranen som uppfyller kraven på en parisisk byggarbetsplats

Med en lyftkapacitet på 120 t var den kraftfulla teleskopiska bandkranen SENNEBOGEN 6113 E den idealiska partnern för kranhyreskunder som ENCO, som kunde hyra ut kranen till Sefi-Intrafor för ett ytterst komplext projekt. 6113 E lämpar sig särskilt väl för lyft, förflyttning och placering av tunga laster och följer, tack vare ”Virtual Wall”, alla säkerhetsföreskrifter.

Sefi-Intrafor, huvudentreprenör för specialbyggnadsarbete vid tre andra tunnelbanestationer, har beslutat att hyra en 120 t SENNEBOGEN 6113 E teleskopisk bandkran från ENCO-maskinparken för arbete på utbyggnaden av linje 14 söder om den parisiska tunnelbanan till Chevilly-Larue. Arbetet, som utförs under RATP projektledning med Systra-Setec-koncernen som huvudentreprenör, är av både mycket komplex och restriktiv karaktär:

 

Mycket komplex och restriktiv byggarbetsplats under 225 000 volt

Den stora utmaningen för projektet är Réseau de Transport d'Electricités (RTE’s) högspänningsledning som sträcker sig över hälften av den framtida Porte de Thiais metrostationen vid Chevilly-Larue. Detta är en kraftig högspänningsledning (225.000 Volt) som ger ström till Orly flygplatsplattform. ”Det speciella med denna del är att det är en av de enda på nätet som elbolaget inte kan ändra riktning på. Så hela organiseringen av området beror på denna mycket speciella situation”, förklarar Frédéric Roche, Construction Manager på Sefi-Intrafor.

”Att arbeta nära en kraftig högspänningsledning skapar enorma säkerhetsproblem. Långt innan starten av byggandet övervägde vi därför den lämpligaste praktiska lösningen för att ta itu med områdets specifika karaktär, och den lösning som skulle ge den säkraste miljön för oss att arbeta i". Denna lösning hittades med SENNEBOGEN 6113 E teleskopisk bandkran.

 

En unik konfiguration för att möta speciella krav

Efter att ha konsulterat RTE angående höjdmätningar för kablarna och fastställt de specifika lyftkraven på plats för montering av 1,2 meter till 1,5 meter tjocka membranväggar på ner till 36 meters djup, definierade entreprenören området inom vilket lyftoperationer kunde utföras. "Vi arbetar inom en mall, som sätter ett "virtuellt" tak för våra lyft, för att inte riskera att elektrisk bågning kommer för nära högspänningsledningarna, säger Frédéric Roche, "säkerhetsgränsen sattes till 9 meter". Alltså inte mycket utrymme för att placera och svetsa de 5 m långa stålburarna.

Den teleskopiska bandkranen på 120t från SENNEBOGEN möjliggör optimal drift under dessa säkerhetsförhållanden och uppfyller samtidigt kraven för att lyfta tunga laster. I själva verket var förhållandet arbetshöjd/lastkapacitet och utmaningar med kompakthet och räckvidd avgörande faktorer när det gällde val av utrustning. Med en maximal lastkapacitet på upp till 120 t och en maximal räckvidd på 40,2 m, visar bommen på SENNEBOGEN 6113 sina styrkor. Särskilt där utrymmet är begränsat kan bredden på banden varieras och ställas in mellan 3,90-6,30 m. SENNEBOGEN 6113’s Full-Power Boom är här det perfekta valet.

 

Virtual Wall för maximal säkerhet

Men det är inte allt: SENNEBOGEN 6113 E är den enda som inte bara uppfyller belastningskraven för kunden, men som också kan utrustas med en "Virtual Wall". Tack vare denna funktion blockerar systemet så snart bommen är utsträckt till en höjd på 9 meter. En skärm i kabinen visar bommens position i förhållande till elledningarna. Då kranen arbetar i ett trångt utrymme bredvid flera andra maskiner krävs förarens ständiga uppmärksamhet. En kamera monterad på sidan täcker den döda vinkeln på höger sida av förarhuset, den teleskopiska bandkranen har också en backkamera och en kamera på vinscharna.

"Jag hade betänkligheter angående detta jobb på grund av högspänningsledningen. Jag blev lugnad av det faktum att jag själv kunde justera maskinens arbetsområde i förhållande till platsens utmaningar och höjdgränsen. Denna funktion är betryggande eftersom systemet blockerar ytterligare rörelse när teleskopbommen kommer 9 meter högt, och jag därför inte kan nå längre. Det är detta som gör att det är säkert att arbeta " Antonio De Sousa, Kranförare hos ENCO.


Läs mera om SENNEBOGEN 6113E här

 

Spara lyft av tunga laster: 120 t SENNEBOGEN 6113 E teleskopisk bandkran är ett den perfekta lösningen under högspänningsledningar på 225,000 volt och uppfyller alla säkerhetskrav tack vare ”Virtual Wall”.
Spara lyft av tunga laster: 120 t SENNEBOGEN 6113 E teleskopisk bandkran är ett den perfekta lösningen under högspänningsledningar på 225,000 volt och uppfyller alla säkerhetskrav tack vare ”Virtual Wall”.
Spara lyft av tunga laster: 120 t SENNEBOGEN 6113 E teleskopisk bandkran är ett den perfekta lösningen under högspänningsledningar på 225,000 volt och uppfyller alla säkerhetskrav tack vare ”Virtual Wall”.
Spara lyft av tunga laster: 120 t SENNEBOGEN 6113 E teleskopisk bandkran är ett den perfekta lösningen under högspänningsledningar på 225,000 volt och uppfyller alla säkerhetskrav tack vare ”Virtual Wall”.
Tillbaka