02-11-2020 Teleskoplastare från Scantruck lika självklart som hammare hos Byggkompaniet AB

Byggkompaniet AB startade redan 1990 och sysselsätter idag runt 90 anställda. Deras nybyggda kontor ligger i Nässjö men de har även en anläggning i Jönköping och arbetar över hela Småland med tyngdpunkt på höglandet. I firman finns kompetens och utrustning för att klara av de flesta typer av byggprojekt, men markarbetena överlåter de gärna till andra leverantörer. När det gäller lyft ute på de vitt varierande arbetsplatserna däremot så behöver de sällan ta in hjälp.

-Vi har fyra teleskoplastare från Scantruck och dessuton tre egna tornkranar. Tack vare det så kan vi flytta runt vår egen utrustning mellan olika byggen och hålla en beläggning som gör att det blir lönsamt att vara självförsörjande på det här området, förklarar Niclas Hulterskog som är en av fyra delägare i företaget.

 

Teleskoplastarna innebär att vi aldrig behöver vänta på ett lyft eller lossning

Vi hälsar på hos Byggkompaniet AB precis början på oktober. Vädret är disigt men än så länge milt när Niclas Hulterström tar emot i deras nybyggda anläggning. Nybygget står i Nässjö, och det har varit efterlängtat. Företaget hade sedan länge vuxit ur sina gamla lokaler, men först nu har de en byggnad som rymmer all kompetens som funnits i firman ett bra tag. På frågan varför en byggfirma behöver en egen maskinpark ger han följande förklaring.

-De ”små” teleskoplastarna innebär att vi sällan behöver vänta på ett lyft eller en lossning, och de runtomsvängande fungerar som byggkran på byggen där vi inte har en tornkran, eller som komplement på arbetsplatser där vi redan har en tornkran. Vi tittar på de olika projekten vi har igång och försöker att bedöma maskinbehovet. Det viktigaste är att de inte får en för låg nyttjandegrad, men den ekvationen är ju minst lika viktig när man hyr in hjälpen. Vi har haft egna teleskoplastare på firman i 15-20 år, och att det blev Scantruck och Manitou beror på att de har ett gott rykte baserat på en bra hållbarhet, och jag har även en väldigt bra säljkontakt i form av David Trygg, berättar Niclas Hulterskog.

 

Vajerspelet PT1500 gör att maskinen fungerar som en mobilkran

För att se hur det fungerar i praktiken att så beger vi oss till Taberg, en mil söder om Jönköping där Byggkompaniet AB bygget ett femvåningshus åt Junehem. Det är platschefen Johan Ombert och maskinföraren Fredrik Wester som tar emot oss. Johan berättar hur de arbetar med deras Manitou MRT1840 Easy på arbetsplatsen. Detta är en av fyra maskiner från Scantruck AB som firman investerat i. De har två stycken identiska, men dessutom både en MT933 och en MT1335.

-Trots att MRT1840 Easy är en i princip runtomsvängande maskin med sina 400 graders rotation så är den väldigt smidig och i alla högsta grad mobil naturligtvis. Det gör att den kan användas till en mängd olika uppgifter och det är också då den blir lönsam. Vi behöver aldrig vänta på något här, och maskinen klarar av både lastning, lossning och lyft, säger Johan Ombert.

 

Radiokontroll underlättar kommunikationen mellan maskinföraren och övrig personal

Byggkompaniet genomsyras av mångsidighet och flexibilitet, och det är därför inte förvånande att maskinföraren Fredrik Wester också fungerar som snickare när han inte spakar den Manitou MRT1840 Easy som finns på plats i Taberg när det byggs 13 lägenheter åt Junehem. Men deras Manitou används flitigt, även om det inte blir särskilt mycket tid i hytten.

-Det mesta arbetet sker via radiokontroll. Det underlättar kommunikationen med de som ska ta emot godset, och jag kan dessutom själv klättra upp och sänka ned godset på taket på egen hand. Jag arbetar väldigt mycket med ett vajerspel som heter PT1500 som vi köpt från Scantruck. Det gör att maskinen fungerar som en mobilkran, och det underlättar att vajern alltid är lodrät och att man inte behöver jobba med bommen. Vi har dessutom hydrauliska gafflar som kan vridas 90 grader, och det är nog dessa redskap jag använder större delen av tiden, funderar Martin Wester.

När det är dags att serva maskinen så är det Hestra Truck & Maskin som har upptagningsområdet där Byggkompaniet arbetar oftast, och de har enbart goda egenskaper av hur de skött det.

-Det har alltid fungerar klockrent, de har riktigt bra killar intygar både Johan Ombert och Fredrik Wester innan vi lämnar dem.


Läs mera om Manitou MRT1840 Easy här

Läs mera om Manitou MT933 här

Läs mera om Manitou MT1335 här

 

Johan Ombert är platschef på bygget i Taberg och Fredrik Wester är maskinförare
Johan Ombert är platschef på bygget i Taberg och Fredrik Wester är maskinförare
Med hjälp av vajerspelet PT1500 så fungerar Byggkompaniets MRT1840 Easy som en mobilkran
Med hjälp av vajerspelet PT1500 så fungerar Byggkompaniets MRT1840 Easy som en mobilkran
Det mesta arbetet sker via radiokontroll. Det underlättar kommunikationen med de som ska ta emot godset.
Det mesta arbetet sker via radiokontroll. Det underlättar kommunikationen med de som ska ta emot godset.
Med vajerspelet PT1500 och och hydrauliska gafflar som kan vridas 90 grader så klarar Fredrik Wester av de flesta uppgifterna på bygget.
Med vajerspelet PT1500 och och hydrauliska gafflar som kan vridas 90 grader så klarar Fredrik Wester av de flesta uppgifterna på bygget.
Byggkomapniets Manitou MT933 framför deras nybyggda huvudkontor i Nässjö
Byggkomapniets Manitou MT933 framför deras nybyggda huvudkontor i Nässjö
Niclas Hullerskog till höger i bild och Tommy Björnlund är två av fyra delägare i Byggkompaniet AB
Niclas Hullerskog till höger i bild och Tommy Björnlund är två av fyra delägare i Byggkompaniet AB
Tillbaka