Dataskyddspolicy

Scantruck dataskyddspolicy

I denna dataskyddspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder dina persondata. Denna dataskyddspolicy gäller alla de persondata vi hanterar om dig när du köper våra produkter eller använder våra tjänster, besöker vår webbplats eller på annat sätt interagerar med oss.

Vi har delat upp denna dataskyddspolicy i olika avsnitt.
 

1. Vilka är vi?

Vi är Scantruck AB med huvudkontor på adressen Metallvägen 61, 195 72 Rosersberg.

Scantruck AB är en del av Scantruck-koncernen och koncernens moderbolag, Scantruck A/S, finns på adressen Katkjærvej 5, 7800 Skive, Danmark.

Scantruck A/S har ansvaret för insamlingen och användningen av dina persondata som beskrivet i denna dataskyddspolicy.

Har du frågor eller anmärkningar på eller klagomål över behandlingen av dina data kan du kontakta oss på gdpr@scantruck.dk
 

2. Typen av persondata vi samlar in

A. Generellt

Vi kan samla in och behandla följande kategorier av persondata:

 • Namn, titel och kön
 • Dina kontaktuppgifter samt ditt företagsnamn och affärsställe, inklusive adress, telefonnummer, organisationsnummer och e-postadress
 • Information om dina förfrågningar och köp
 • Vår kommunikation med dig (när du ringer eller skriver till oss kan vi registrera kommunikationen i våra system)
 • Information från dina besök på vår webbplats, appar och andra digitala medier (IP-adress, typ av webbläsare, operativsystem, referenswebbsida och beteende vid webbsurfande)
 • Information från nyhetsbrev (automatiska meddelanden när du öppnar ett nyhetsbrev eller klickar på en länk i ett nyhetsbrev)

B. Jobbsökare

Förutom de i punkt 2.a., 2.c. och 2.d. nämnda data samlar vi in de data du lämnar i samband med ansökan

C. Kakor (cookies) och liknande teknologier

När du använder vår webbplats samlar vi in uppgifter via kakor.

Hos Scantruck A/S vet vi att det är viktigt att hantera din personkänsliga information korrekt. Vi åtar oss därför ansvaret för att följa de lagkrav som finns på området.

Kakor är en textfil som sparas på din dator, mobil eller motsvarande i syfte att känna igen den, komma ihåg inställningar, göra statistik och målinrikta annonser. Kakor kan inte innehålla skadliga koder, som till exempel virus.

På vår webbplats lagrar och använder vi kakor för att ge dig en bättre användarupplevelse.

Genom att acceptera vår kakpolicy ger du Scantruck AB lov att lagra dina inmatade data till senare besök. Vill du inte acceptera vår användning av kakor, så kan du naturligtvis fortfarande navigera runt på webbplatsen utan att acceptera.

Du kan alltid radera lagrade kakor genom att:

Windows: trycka Ctrl+shift+Del och här välja att ta bort kakor från webbplatsen
Mac: klicka på Anonymitet, välj ”Ta bort alla data från webbplatser …”

D. Specifika tjänster, appar eller händelser

I samband med specifika tjänster, appar eller händelser kan vi samla in andra typer av data och använda dessa data för andra syften än de som är beskrivna i denna dataskyddspolicy. I så fall kommer vi att informera dig om det, när du till exempel registrerar dig till en tjänst eller en händelse, eller när du laddar ned en app.
 

3. Vad används insamlad data till?

A. För att kommunicera med dig

Vi använder dina kontaktdetaljer för att kommunicera med dig

B. För statistiska undersökningar

Generellt
Vi använder automatiska verktyg för att göra statistiska undersökningar av generella trender för hur man använder våra tjänster, webbsidor och sociala medier samt beteenden och preferenserna för våra kunder och användare.

Data
För att göra våra undersökningar kan vi kombinera och analysera de olika typer av data som beskrivet ovan. Vi använder uteslutande sammanlagda data, och använder inte namn, e-postadress eller annan direkt identifierande information. Vi kan likaledes kombinera dessa sammanlagda data med information vi får från våra auktoriserade återförsäljare eller från offentliga källor. Vi kommer inte att använda känslig data till sådana statistiska undersökningar utan samtycke.

Fördelar
Statistiska undersökningar hjälper oss att utveckla bättre tjänster och erbjudanden till dig som kund. Det hjälper oss att ge en bättre kundsupport och att förbättra designen och innehållet på vår webbplats.

C. För direkta marknadsföringsändamål

Generellt
Vi kan använda dina persondata till att skicka nyhetsbrev, broschyrer, reklamkampanjer eller annat marknadsföringsmaterial till dig.

Datakategorier
För att förstå vad som är relevant för dig kan vi använda automatiska verktyg för att analysera dina persondata. För det ändamålet kan vi använda och kombinera informationen som beskrivet ovan. Vi kan också kombinera dessa sammanlagda data med information vi får från våra koncernbolag eller från offentliga källor. Vi kommer inte att använda känslig data till denna statistiska undersökning utan ditt samtycke.

Fördelar
Vi använder resultaten från vår analys till att skräddarsy vår marknadsföringskommunikation till dina specifika intressen och preferenser. Om vår analys till exempel visar att du kan vara intresserad av vissa typer av maskiner eller i en specifik tjänst, kan vi anpassa våra nyhetsbrev och webbsidor med erbjudanden och innehåll som vi menar är relevant för dig.

Kanaler
Vi kan använda olika kanaler för vår marknadsföringskommunikation, som till exempel e-post och sociala medier

Anpassad publiksökning
Vi kan delta i Facebooks kundanpassningsprogram, som ger oss möjlighet att visa dig individualiserade annonser når du går in på Facebook. Vi kan dela din e-postadress eller annan form för identifiering med Facebook för att ge Facebook möjlighet att slå fast om du har ett Facebookkonto. Vi kan använda liknande program från andra sociala nätverk.   Du kan välja bort att delta i vårt kundanpassningsprogram för Facebook (eller liknande program) genom att skicka ett mejl från den e-postadress som du väljer bort ifrån till gdpr@scantruck.dk  För ytterligare information om anpassad publiksökning hänvisar vi till webbplatsen för din leverantör av sociala medier.

Gör invändning eller återkalla
Du kan alltid göra invändningar mot eller återkalla ditt samtycke till att få marknadsföringskommunikation genom att följa anvisningen i den aktuella marknadsföringskommunikationen eller genom att kontakta oss på gdpr@scantruck.dk
 

4. Spridning eller delning av data med tredje man

Vi kan ge till eller dela dina personliga data med tredje man för följande ändamål:

A. För de supporttjänster vi använder oss av

Vi använder tredje man för att leverera våra tjänster, som till exempel it-leverantörer, leverantörer av sociala nätverk, marknadsföringsbyråer samt leverantörer av bedrägeribekämpande screeningstjänster. Varje sådan tredje man ska efter gällande regler se till att skydda dina persondata, och de får endast behandlas enligt våra instruktioner.

B. För tredje mans webbplatser

Vår webbplats innehåller länkar till webbplatser tillhörande tredje man. Om du följer dessa länkar lämnar du vår webbplats eller våra mobilappar. Denna dataskyddspolicy gäller inte för webbplatser tillhörande tredje man. Scantruck AB påtar sig inte ansvaret för användningen av dina persondata hos tredje man. Ditt bruk av dessa webbplatser är på egen risk. För ytterligare information om hur en sådan tredje man behandlar dina persondata hänvisar vi till dennes dataskyddspolicy.

5. Säkerhet och bevarande

 • Scantruck A/S tar lämpliga tekniska och organisatoriska förhållningsregler för att skydda dina persondata mot förlust och olovlig användning.
 • Dina persondata sparas så länge det krävs av ändamålet beskrivet i denna dataskyddspolicy, eller så länge det är nödvändigt för att följa lagstadgade skyldigheter och lösa eventuella tvister.
 • För jobbsökares del sparas data i 6 månader efter ansökningsdatum. Därefter raderas de automatiskt från våra register.
   

6. Dina rättigheter

A. Uppdatering av persondata

Du kan begära att få uppdaterat, rättat eller raderat i dina persondata. Dessutom kan du utöva varje annan rätt du kan ha under den gällande dataskyddslagstiftningen, bland annat till exempel invändning mot behandlingen av dina persondata. Du behöver bara skicka in ditt skriftliga svar med en kopia av din legitimation till gdpr@scantruck.dk

B. Marknadsföringskommunikation

Du kan alltid säga nej till att få marknadsföringskommunikation genom att följa anvisningen i den aktuella marknadsföringskommunikationen eller genom att kontakta oss på adressen gdpr@scantruck.dk.

C. Transaktioner

Du ska vara uppmärksam på att även om din profil har blivit raderad kan vi spara din information om specifika transaktioner för bokföringsändamål eller för att kunna behandla din konkreta transaktion.

D. Kontakt

Du kan också kontakta oss på e-postadressen gdpr@scantruck.dk om du har några frågor, kommentarer eller klagomål i samband med denna dataskyddspolicy.
 

7. Uppdatering av denna policy

Denna dataskyddspolicy gäller från 25 maj 2018 och ersätter vår tidigare dataskyddspolicy. Vi håller denna dataskyddspolicy uppdaterad och informerar dig om eventuella ändringar genom att lägga upp den reviderade dataskyddspolicyn på vår webbplats, där den omedelbart därefter är gällande.