MÄSSOR

Mässor

Hos Scantruck vill vi helst träffa dig personligen och prata om maskinerna på stället där du också kan uppleva de många spännande produktnyheterna från vår värld. Så vi deltar i en rad relevanta mässor och utställningar under året där vi hoppas att få möjlighet att träffa dig. Titta på listan härunder och kom och besök oss i Scantruck-montern där man alltid kan räkna med en god upplevelse och lite gott att äta. 


Mässor 2023

25 - 27 april   Train & Rail
10 maj   Scantruck mässa
28 - 29 juni   Borgeby Fältdagar
5 - 6 juli   Brunnby Lantbrukardagar
14 - 15 september   Expolift